Koti Ansiosidonnainen tukijärjestelmä

    Ansiosidonnainen tukijärjestelmä

    Tukijärjestelmä, joka pohjautuu ihmisen aiempiin ansiotuloihin. Järjestelmässä enemmän ansiotuloja, käytännössä palkkaa saanut henkilö, saa enemmän tukea. Ei-ansiosidonnaisessa tukijärjestelmässä, jokainen henkilö saa tukea saman verran, mikä on esimerkiksi lapsilisien maksamisen peruste. Ei-ansiosidonnaista tukijärjestelmää kutsutaan myös perusturvajärjestelmäksi