Koti Kolmikanta

    Kolmikanta

    Kolmikantaan kuuluvat maan hallitus, työnantajajärjestöt ja työntekijäjärjestöt. Kolmikannassa tahot sopivat veronkevennyksistä, lainsäädännöstä tai esimerkiksi eläkeuudistuksesta. Järjestelmää on kritisoitu ulkoparlamentaarisen luonteensa vuoksi, koska kyseisessä järjestelmässä eduskunta ohitetaan lainvalmistelu vaiheessa, vaikka lainsäätämisvastuu kuuluu eduskunnalle. Eduskunta hyväksyy aina kolmikannan hallituksen nimissä tekemät lakiesitykset, mutta käytännössä lakeja ei juurikaan enää muuteta eduskunnassa.