Koti Perusturvajärjestelmä

    Perusturvajärjestelmä

    Perusturva on kaikkien niiden Suomessa asuvien oikeus, jotka eivät kykene hankkimaan ihmisarvoisen elämän edellyttävää turvaa. Perusturva pohjautuu perustuslakiin ja siihen kuuluvan etuudet eivät ole ansiosidonnaisia. Tällaisia etuuksia ovat muun muassa työmarkkinatuki, peruspäiväraha, asumistuki, toimeentulotuki, vammaistuki, opintotuki, vähimmäispäivärahat sekä lapsilisät. Edellä mainittujen tukien suuruuteen ei siis vaikuta henkilön aiemmin ansaitsemat ansiotulo. Myös erilaiset palvelut ja korvaukset ovat osa perusturvajärjestelmää.